Solskyddsfilm

Solskyddsfilm även kallad fastighetsfilm är idealiskt att montera på alla typer av fastigheter där du vill bevara det naturliga solljuset men samtidigt minska värmeinstrålningen och blekning på grund av UV-ljuset.