Säkerhetsfilm

Säkerhetsfilm förstärker glasets motstånd vid olyckshändelse, inbrottsförsök eller skadegörelse.